Het doel van een Internationale Schakelklas (ISK) is leerlingen tussen 12 en 18 jaar de Nederlandse taal te leren, zodat ze daarna de overstap kunnen maken naar het vervolgonderwijs. Afhankelijk van het bereikte taaldoel, leeftijd, niveau en vermogens stromen leerlingen uit naar regulier VO (tot ca 16 jaar), naar MBO (van taalklas tot en met Vavo/HBO) of naar Praktijkonderwijs. Naast taal geven we vakken als Engels, Rekenen/Wiskunde, Sport en Beeldende Vorming. Met vakken als Burgerschap en Loopbaanoriëntatie leren de leerlingen kennismaken met de Nederlandse samenleving en ontdekken ze welke mogelijkheden zij daarin zelf hebben.

Met maatwerk, individuele leerlingbegeleiding en gezamenlijke activiteiten helpen we iedere leerling zo goed mogelijk op gebied van persoonlijke ontwikkeling en bij het vinden van een nieuwe veilige sociale omgeving.

Onze leerlingen komen veelal uit oorlogsgebieden waar ze veel hebben meegemaakt. Sommige leerlingen redden het meteen al prima, anderen hebben aandacht en zorg nodig om de zorgen en problemen die ze hebben te kunnen verwerken. Die zorg verlenen we met onze eigen professionals die óf zelf hulp bieden óf gerichte hulp buiten de school zoeken.

De school heeft verschillende lesgroepen. Deze zijn ingedeeld naar taalniveau en leeftijd. Eén groep leerlingen van de ISK heeft les op het MBO, zodat zij alvast kunnen wennen aan hun toekomstige leeromgeving als zij het gewenste taalniveau hebben behaald.

De lessen beginnen om 08:30 uur en eindigen om 14:20 uur. Iedere groep heeft een eigen mentor die meestal ook de NT2-docent is. Doorstroom naar vervolgonderwijs maakt dat we met alle partijen in de regio (MBO, regulier VO, Praktijkonderwijs, gemeente, zorgaanbieders, stagebedrijven) samenwerken zodat die doorstroom soepel plaatsvindt.

Ook al draagt iedere leerling de tragiek met zich mee dat hij of zij vaak onvrijwillig vertrokken is uit het thuisland, vaak lukt het om hen een plezierige tijd te geven op onze school. Er wordt niet alleen hard gewerkt door iedereen, maar ook genoten en gelachen. En dat geldt voor de leerlingen én voor alle ISK-medewerkers die iedere dag opnieuw geraakt worden door deze bijzondere leerlingen.