05 april 2023

Dramalessen

Elke week krijgen de leerlingen van ISK Zutphen dramalessen van dramadocent Merel Bruning. Door drama leren onze leerlingen van en over zichzelf, de ander en hun omgeving. Daarmee wordt een beroep gedaan op sociale en culturele vaardigheden. Ook sluiten de lessen aan op de behoefte van onze leerlingen om spelenderwijs en nieuwsgierig de wereld om hen heen te ontdekken.

Bij drama gaat het vooral om het doen alsof. Ze doen alsof ze iemand anders zijn, ze doen alsof ze op een andere plek zijn. Leerlingen experimenteren met rollen en gebeurtenissen uit hun omgeving. Naast realistische situaties spelen leerlingen ook zelfverzonnen verhalen en sprookjes.

Door drama leren onze leerlingen van en over zichzelf, de ander en hun omgeving. Er wordt een beroep gedaan op vaardigheden zoals samenwerken, inlevingsvermogen, wederzijds respect, creativiteit en zelfvertrouwen. Via fysiek, (non-) verbaal spel en stemgebruik spelen leerlingen een rol. In de lessen gaan ze thema’s uitbeelden en naspelen. Hierdoor leren onze leerlingen zich beter te uiten en te presenteren.

Dramalessen dragen zo sterk bij aan de ontwikkeling van taalvaardigheid in de Nederlandse taal. De lessen kunnen deze vaardigheid ondersteunen en vergroten. Onze leerlingen leren, naast het verrijken van hun woordenschat, op een creatieve en spontane manier met de Nederlandse taal om te gaan, bijvoorbeeld bij improvisatiespel. Voor de taalzwakkere leerlingen biedt drama de mogelijkheid om zich te presenteren, zij leren zich verbaal makkelijker en beter te uiten. Dit versterkt ook hun zelfvertrouwen.

De leerlingen zijn enthousiast over de lessen. Aan het eind van het schooljaar laten zij zien wat ze geleerd hebben aan ouders/verzorgers en de school op onze Culturele avond in de Muzehof in Zutphen.