09 maart 2023

Jongerenwerker aan de slag op ISK Zutphen

Zutphen, 7 maart 2023

 

Met ingang van 6 februari 2023 is Baris Cakmak begonnen als de jongerenwerker op ISK Zutphen. Uit ervaring van scholen in onder meer Amsterdam en Utrecht, blijkt dat de inzet van een jongerewerker het pedagogisch klimaat op school helpt te versterken, vroegtijdige problemen of probleemgedrag bij jongeren helpt te signaleren, oplossen en voorkomen.

Baris heeft in de afgelopen weken al een vertrouwensband opgebouwd met onze leerlingen. Hij heeft een luisterend oor, kan begeleiding en advies bieden en helpen bij het inschakelen van extra ondersteuning binnen of buiten de school.

Maar hij is niet alleen aanspreekpunt voor jongeren, hij werkt samen met partners als de politie en jeugdzorg en contactpersonen bij het AZC. Daarnaast ondersteunt hij ook zijn collega’s op school bij vragen over gedrag van leerlingen in de klas, ook voor correctieve interventies en herstelgesprekken bij conflicten.

Het project loopt tot eind mei, dan volgt een evaluatie en wordt besloten over verlenging in het volgende schooljaar.