16 januari 2023

Training Veerkracht voor leerlingen van ISK Zutphen

Training Veerkracht voor leerlingen van ISK Zutphen

Sinds dit schooljaar wordt aan de leerlingen van het ISK Zutphen een training Veerkracht geboden, georganiseerd door Bamboe-ACT (https://www.bamboe-act.nl/aanbod/training-veerkracht).

Voor sommige leerlingen van het ISK levert het verwerken van een onveilig verleden hindernissen op om te kunnen inburgeren in Nederland en op school goed te kunnen leren. Deze training helpt om die hindernissen op te ruimen.

De training is erop gericht om de leerlingen erbij te ondersteunen om op een heel prak­tis­che manier gemakke­lijker met negatieve gedachten, emoties en ervarin­gen te leren omgaan. Het resul­taat is meer flex­i­biliteit, de leerlingen kunnen gemakke­lijker omgaan met lastige sit­u­aties, betere nachtrust, minder piekeren, en ze kunnen zich ook beter concentreren op school.

De eerste resultaten zijn erg hoopgevend. De leerlingen zijn enthousiast.