14 november 2022

Gastlessen van de politie

Wilco van Dijk is wijkagent van het AZC in Zutphen. Begin november heeft hij aan alle klassen van het ISK gastlessen verzorgd. Hij heeft verteld over het werk van de politie en speciaal van de wijkagent.

Voor sommige leerlingen was het in eerste instantie spannend dat er politie op school kwam. Niet in alle landen is de politie je beste vriend. Maar de leerlingen waren goed voorbereid en ze begrepen dat Wilco er was om iets over zijn werk te vertellen.

Wilco heeft uitgelegd wat wij onder een wijk verstaan en dat hij de eerste vertegenwoordiger is van de politie in de wijk is. Hij legde uit dat zijn taken in eerste instantie zijn om de veiligheid voor de bewoners te waarborgen. Hij vertelde dat geweld niet zomaar mag in Nederland en strafbaar is. Hij legde ook uit dat het soms nodig is om op te treden als die veiligheid wordt bedreigd, bijvoorbeeld door vechtpartijen, ruzies, diefstal, etc. Hij legde uit dat hij in eerste instantie probeert te bemiddelen, de rust terug te brengen, en mensen te helpen. Pas als dat niet voldoende werkt kan hij gebruik maken van machtsmiddelen.

Hij liet zijn uniform en wat van zijn materiaal zien en legde uit hoe hij te werk ging. Wapens bleven goed opgeborgen maar de leerlingen mochten wel zijn kogelvrije vest aandoen en voelen hoe zwaar dat is. Geen pretje om te dragen.

Wilco vertelde wat moet je kunnen en leren om bij de politie te komen, welke opleiding je nodig hebt en dat het heel belangrijk is om fit zijn en te sporten (alleen om dat kogelvrije vest te kunnen dragen).

De leerlingen waren erg geïnteresseerd en stelden Wilco veel vragen. We hebben met hem afgesproken dat hij af en toe een kopje koffie komt drinken om het contact goed te houden, en volgend jaar komt hij weer om de nieuwe leerlingen een gastles te geven.