04 november 2022

Ouderbijenkomst Oekraïense leerlingen

De afgelopen maanden heeft het ISK drie klassen geopend om de leerlingen uit Oekraïne te kunnen opvangen. Dat was een drukke tijd. De klassen draaien inmiddels goed dus het werd tijd om de ouders ook te leren kennen. Daarom hebben we op dinsdag 1 november een ouderbijeenkomst georganiseerd voor de ouders en verzorgers van deze leerlingen. De bijeenkomst vond plaats op de locatie van de Lea Dasbergschool. Doel van deze bijeenkomst was behalve kennis te maken met het team docenten ook om voorlichting te kunnen geven over het ISK, het onderwijsprogramma en wet en regelgeving in Nederland.

We waren blij dat we 40 ouders konden verwelkomen. Na een korte kennismaking met koffie en thee, heeft de coördinator, Ellen Kroes informatie gegeven over het de school en het doel van een ISK, over ons lesprogramma, de leerlijnen, de wijze van toetsing, de uitstroomprofielen en de mogelijkheden voor het vervolgonderwijs. Bovendien hebben we gesproken over hoe het Nederlandse schoolsysteem in elkaar zit, wat de Leerplichtwet inhoudt, hoe wij omgaan met verzuim en andere schoolregels.

Na afloop was er gelegenheid om vragen te stellen en voor een persoonlijk gesprek met de docenten. Er was een Oekraïense tolk aanwezig om de communicatie soepel te laten verlopen.

Het was een heel goede bijeenkomst die voor alle betrokkenen erg informatief was.