18 augustus 2022

Nieuw Project op ISK Zutphen: Samenwerken met het Vervolgonderwijs en Bedrijfsleven

Sinds april 2022 is op het ISK Zutphen een bijzonder project gestart dat de doorstroom gaat bevorderen van ISK-leerlingen naar het vervolgonderwijs en het bedrijfsleven. Het ISK gaat samenwerkingen aan met alle partijen in de regio (MBO, CLC, regulier VO, bedrijven) zodat die doorstroom soepel plaatsvindt.

We gaan excursies, gastlessen en meeloopdagen organiseren en leerlingen kunnen stages gaan lopen bij bedrijven en scholen. Zo kunnen ze ervaren hoe de Nederlandse samenleving werkt, wat er te vinden is op de arbeidsmarkt en ze werken aan hun eigen stip aan de horizon.

Op het ISK is alles erop gericht om de leerlingen zo snel mogelijk naar het regulier onderwijs of het bedrijfsleven door te laten stromen. Natuurlijk vooral door Nederlandse taal te leren. Maar daarnaast leren de leerlingen over Nederlandse gebruiken en gewoonten, zodat zij leren om zelfstandig te functioneren in onze maatschappij.

Dit project sluit aan bij de vakken Burgerschap, Orientatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt en Loopbaanoriëntatie waarbij de leerlingen kennismaken met de Nederlandse samenleving en ontdekken ze welke mogelijkheden zij daarin zelf hebben. Met dit project zorgen we ervoor dat die schoolvakken een heel praktische en verdiepende aanvulling krijgen.

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het betrekken van scholen en bedrijven in het netwerk dat we nodig hebben voor dit project. De eerste reacties zijn positief en bemoedigend omdat er een wederzijds belang is. Veel bedrijven en scholen zien in dat onze leerlingen hun toekomstige werknemers en studenten kunnen zijn. Met dit project investeren we samen in die toekomst.