13 oktober 2021

ISK leerlingen krijgen les op de Praktijkschool

ISK leerlingen krijgen les op de Praktijkschool

 

Met ingang van dit schooljaar heeft het ISK Zutphen een samenwerking met PRO, de praktijkschool in Zutphen. De leerlingen zitten nog midden in hun tweedetaal-verwervingsproces en moeten hun Nederlandse taalvaardigheid nog verder ontwikkelen. Idealiter doen zij dat zo veel mogelijk in de alledaagse schoolsituaties bij de verschillende vakken in het praktijkonderwijs.

18 leerlingen van het ISK volgen de lessen voor 2 uur per week. De groep telt 18 leerlingen en wordt in 3 groepjes van 6 leerlingen verdeeld, zij volgen les in koken, groenverzorging of bouw. Zij doen dit gedurende 12 weken per richting. Zo krijgen alle 18 leerlingen alle drie richtingen aangeboden. Iedere periode van 12 weken wordt afgesloten met een school-certificaat voor een portfolio met daarop de onderdelen en “skills”.

De bedoeling is dat onze leerlingen zich kunnen oriënteren op het vervolgonderwijs. Maar de praktijklessen helpen ook met het leren van de Nederlandse Taal in praktische situaties. Het biedt onze leerlingen veel kansen om de Nederlandse Taal in praktische situaties te gebruiken, bijvoorbeeld door uit te leggen hoe hij een fietsband heeft gerepareerd of hoe hij het recept gaat uitvoeren.

De eerste ervaringen zijn erg positief. Zowel de leerlingen als de docenten van PRO zijn enthousiast. Dat belooft veel moois voor de toekomst.