15 december 2020

De school is tijdelijk gesloten

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van ISK Zutphen.

 

Zutphen, 15 december 2020.

 

ONDERWERP: De school is tijdelijk gesloten.

 

Geachte ouder/verzorger,

 

Maandag 14 december 2020 heeft de Nederlandse regering besloten om alle scholen in Nederland te sluiten vanwege het Corona virus (SARS-CoV-2). Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De school wordt gesloten om verspreiding van het virus zo veel mogelijk te voorkomen. De sluiting van de school gaat in op woensdag 16 december en duurt tot maandag 18 januari 2021. U kind kan in die periode helaas niet naar school.

Voor de leerlingen van klas A en klas E geldt een uitzondering. Zij kunnen wel op school les krijgen in kleinere groepjes. Deze leerlingen krijgen van hun leerkracht te horen wat het rooster is en wanneer ze op school moeten komen.

Voor de klassen B, C en D geldt dat we onderwijs op afstand gaan verzorgen. Dit gebeurt vanaf maandag 4 januari om 9.00 uur. De leerlingen krijgen een laptop van school mee om het onderwijs te kunnen volgen. De leraren houden contact met de leerlingen via de laptop en de mobiele telefoon. Als de school weer open kan, moeten alle laptops weer worden ingeleverd bij school.

Wij zullen deze maatregelen op de website van de school direct publiceren, en wij zullen via het AZC u informeren over nieuwe maatregelen. De website van school kan u vinden op http://www.iskzutphen.nl.

Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd, en zal u zo snel mogelijk verder informeren.

Met vriendelijke groet,

 

Ellen Kroes,

Teamleider ISK Zutphen